Skip links

Privacybeleid

Download in PDF

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe er mee wordt omgegaan.
Zo wordt uitleg gegeven waar uw gegevens opgeslagen liggen en met welke doelen deze gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
01. Holland Lighting Group
02. Doel gegevens
03. Ontvangers
04. Opslagperiode
05. Beveiliging
06. Uw rechten
07. Plichten.

01 Holland Lighting Group

U leest op dit moment de privacyverklaring van Holland Lighting Group, HLG. HLG is een producent en verkoper van Industriële – en parkverlichting. Denk daarbij aan distributiecentra, productieruimtes en vakantieparken. Er zijn situaties waarin uw gegevens verwerkt worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door HLG neem dan gerust contact met ons op:

info@hllgbv.nl
+31 416347542
Schouwslootweg 21 / 5145 PG Waalwijk
BTW nr.
KVK nr.
HLG is een BV, Algemeen directeur is dhr. Sander de Zeeuw

02 Doel gegevens

Er wordt door HLG voor een aantal doelen gegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  HLG verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld in een klanten database. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd om u aan te melden.
 2. Contact opnemen.
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met HLG via de website. In dit formulier wordt echter allen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Analytics
  De website van HLG verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan informatie over duur van uw website bezoek en de webpagina’s die u heeft bekeken. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegeven dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met mogelijke producenten en/of opdrachtnemers.

03 Ontvangers

 1. WordPress.
  De gegevens die HLG ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
  De nieuwsbrieven worden verzonden via WordPress. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen WordPress.
 2. Yourhosting
  De e-mail van HLG wordt gehost bij Yourhosting. Als u contact opneemt via de formulieren of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.
 3. Neostrada
  De website www.hlgbv.nl alsmede de backups van deze website worden gehost bij Neostrada. Gegevens die u achterlaat op de website van HLG worden op de server van Neostrada opgeslagen.

04 Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere periode bewaard door HLG, maar nooit langer dan nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van activiteiten, tenzij HLG op grond van wettelijke regeling uw gegevens
langer moet bewaren.

 1. Versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Exact. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen via info@hlgbv.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met HLG via e-mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bv uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver, die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05 Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen bewaard in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door HLG of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software of beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
Tweestapsverificatie. In deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar HLG. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

06 Uw rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij HLG vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met HLG op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om deze te laten rectificeren door HLG.
 3. Recht op stop gegevensgebruik.
  Wilt u niet dat HLG uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruikmaken van deze rechten kan via info@hlgbv.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Heet streven is om binnen een week te reageren.

07 Plichten

HLG verwerkt persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Uw e-mail is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. HLG behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HLG dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten/ eigendom of veiligheid van HLG te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Chat openen
Fried van der Geld van Holland Lighting Group B.V. hier 👋 Vragen over onze verlichting? Stuur gerust een WhatsApp bericht!